سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 
عضو هیات علمی ـ دبیر گروه حقوق 
1378/01/01 
 
علمی اجرایى 
همکاری 
مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
مدیر گروه فلسفه احکام و حقوق 
1380/01/01 
 
اجرایی پژوهشى 
همکاری 
کانون طلوع 
----- 
1379/01/01 
 
اجرایى 
همکاری 
ستاد چهره به چهره(حاج آقا قرائتی)  
هیات علمی و پاسخ به سوالات 
1381/01/01 
 
علمی اجرایى 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
1380/01/01 
 
حقوق 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
1380/01/01 
 
حقوق 
تدریس 
دانشگاه صنعت آب و امام حسين(ع) 
مدرس 
 
 
فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق 
تدریس 
دانشگاه صنعت آب سمنان 
مدرس 
 
 
دروس حقوق 
تدریس 
دانشگاه آزاد آشتيان و ساوه 
مدرس 
 
 
دروس حقوق 
تدریس 
دافو (فرماندهان ارتش) 
مدرس 
 
 
نظام سياسي اسلام