آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر جهان شمول است؟
37 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی