چرا مسافر روزه اش باطل و نمازش شکسته است؟
48 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی