بر چه مبنایی رأی عالمان و جاهلان در تصمیم گیری ها برابر است؟
47 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی