اصل منع توسل به زور و موارد استثنا آن در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
59 بازدید
ناشر: نهاد رهبري
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی